Ontwerp

Visie

Architectuur is de handtekening van een beschaving. Elke prominente bouwwerk is een weerspiegeling van de ambities, welvaart, kennis en voortgang van die beschaving in zijn tijdperk.

Lees verder

Werkvoorbereiding

Doel

Nadat het ontwerp geverifieerd is start het werkvoorbereiding die heel veel zorg en aandacht vereist. De bouwtekeningen en berekeningen zijn de leidraad voor het uitvoerende team.

Lees verder

Uitvoering

Missie

Parsa is een controlerende onderneming, die streeft naar het bieden van de grootst mogelijke zekerheid van de technische kwaliteit van bouwwerken, aan opdrachtgevers, eigenaars en overige betrokkenen in het bouwproces.

Lees verder

Over Parsa Engineering

Parsa Engineering als geheel zorgt voor een harmonieuze samenhang van de 3 hoofdaspecten die bij een bouwproces horen.   Vanaf het initiatieffase, het ontwerp ( Visie van Parsa ), de werkvoorbereiding ( Doel van Parsa ) tot aan het uitvoeren van het werk ( Missie van Parsa ), door het intern kunnen verzorgen van die 3 hoofdaspecten kunnen de bouwfasen goed op elkaar aansluiten  en met zo min mogelijk misverstanden door miscommunicatie tussen verschillende partijen.